Naše prodavnice

U našim prodavnicama možemo Vam predstaviti najnovije Apple proizvode i dodatke, možete prisustvovati prezentacijama i raznim drugim dešavanjima u vezi sa poslednjim tehnologijama, imati mogućnost ostvarivanja edukativnih popusta, kupovati proizvode iz našeg portfolia na rate i dobiti sve vrste tehničke pordrške i servisa. Ukoliko ste profesionalac koji želi više od Maca ili student u potrazi za najmodernijom zaštitom za iPhone, obučeno osoblje će Vam na profesionalan i potpuno nepristrasan način pomoći u izboru.

Apple Authorized Service Provider

iStyle Srbija u okviru svoje kompanije pruža usluge servisiranja Apple proizvoda i poseduje zvaničnu sertifikaciju od strane Apple Inc. čime imamo status  Apple Authorized Service Provider (AASP) za pružanje sveobuhvatne podrške, popravak Mac računara, zamenu iPad i iPod modela.
U skladu sa AASP pravilnikom iStyle Service zapošljavaja Apple sertifikovane tehničare (ACMT), koji redovno prolaze Apple-ovu obuku i evaluacije, tako da možete biti sigurni da će Vam pomoći visoko kvalifikovani i iskusni profesionalci.


Upravljajte Vašim poslovanjem efikasno i sa stilom.

Uz Mac računar možete napraviti zadivljujuća dokumenta, tabele i prezentacije ili možete iskoristiti neki od programa iz bogate kolekcije softvera za finansije, marketing, prodaju i produktivnost. Dok sa aplikacijom iMovie ’11, koja dolazi uz svaki Mac računar, skoro svako može da napravi video zapis koji privlači pažnju širokog i raznolikog auditorijuma.